مجموعه عکس استوک

فوتوز مرجعی برای جستجو و دانلود عکس و فایلهای گرافیکی مورد نیاز گرافیست ها، طراحان و صاحبان رسانه های دیجیتال است. تفاوت اصلی عکس ها در مقایسه با عکس های رایج در کیفیت آن است بطوریکه حجم یک عکس در فوتوز ممکن است به چندده مگابایت برسد. فوتوز تلاش میکند عکس های باکیفیت را از منابع مختلف گردآوری کند و با انجام مکانیزمهای مختلف روی آنها، جستجو و یافتن عکس با موضوع مورد نیاز کاربران را سریعتر و راحت تر کند.