عکس پنیر با کیفیت بالا

شناسه فایل: 5b130cfeedf869643eb002f9
نام: Food 1441
حجم فایل: 10.1 MB
فرمت: JPEG
ابعاد: 3744x5009