عکس ساندویچ بیکن و مرغ و پنیر با کیفیت بالا

شناسه فایل: 5b130cfeedf869643eb008e9
نام: Food 281
حجم فایل: 13.07 MB
فرمت: JPEG
ابعاد: 6712x8438